Vanliga frågor
Vanliga frågor
Det här ska du tänka på när du väljer golfboll.

Kvalitetsgaranti
Kvalitetsgaranti
Vi erbjuder full kvalitetsgaranti på alla produkter.

Våra klasser
Våra klasser
Prestandan är på top i alla våra högre klasser.

Miljö

För en bättre miljö
Vår miljö är grunden till allt och jordens resurser är inte oändliga. Varje år försvinner miljontals golfbollar ut i naturen på och runt golfbanorna där en stor del forfarande är i absolut topskick. Att återvinna de golfbollarna är för oss en självklarhet. När vi återvinner golfbollar bidrar vi både till en sänkt nyproduktion samtidiigt som vi städar upp ute i naturen.
Spela återvunna golfbollar
Återvunna golfbollar i hög kvalité presterar precis lika bra som nya golfbollar. Fast helt utan den negativa miljöpåverkan som tillkommer vid nytillverkning. Med lägre miljöpåverkan och bättre priser väljer allt fler spela återvunna golfbollar. Varje år återvinns hundratals miljoner golfbollar världen över och denna siffra ökar stadigt.